تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

۱۰ درصد مردم ایران دسترسی به آب سالم ندارند

بانک جهانی اعلام کرد: هنوز ۱۰ درصد مردم ایران دسترسی به آب سالم و بهداشتی ندارند.

شعارسال: گزارش
بانک جهانی حاکی است هنوز ۱۰ درصد مردم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

براساس
گزارش بانک جهانی در حال حاضر ۹۰ درصد مردم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی
دارند. پس از ایران کشورهایی مانند مکزیک با ۸۵ درصد، چین ۷۷ درصد، روسیه ۷۲ درصد،
اندونزی ۶۱ درصد، هند ۴۰ درصد، نیجریه ۲۹ درصد و سودان جنوبی ۷ درصد قرار گرفته‌اند.

در
گزارش بانک جهانی تصریح شده است که در آمریکا استرالیا، عربستان، ژاپن و کانادا
۱۰۰ درصد مردم به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند همچنین کشورهای آلمان، انگلیس و
کانادا هرکدام ۹۹ درصد و ترکیه ۹۵ درصد از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

شعارسال،
با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
، کدخبر: ۱۳۹۷۰۳۲۰۰۰۰۳۹۳ ،
www.farsnews.com