تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

نردبان فکر منسجم / تفکر استقرایی

آپلود عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مختارپور

موضوع: نردبان فکر منسجم
مخاطب: معلمان پیش دبستانی
برای تربیت کودکانی که تفکر نظامند داشته باشند، یعنی همه چیز را مجموعه‌ای و دارای نظام ببینند و در نتیجه دارای سازگاری بهتر، قدرت رهبری و مجموعاً صفات مثبت بیشتری داشته باشند، یکی از روشهای موثر یادگیری تفکر استقرایی است.
تفکر استقرایی: استقراء، سیر ذهن از جزء به‌کل هست که از دیدن چند مورد جزئی به دریافت کلی می‌رسد.

مزایا:
برای سالهای بعد:
یک تفکر جامع اندیشی را که برایشان آموزش می دهد این است که یک سخن را می توانند خالی از حواشی که در آن وجود دارد دریافت کنند، سیر گفت و گو را تشخیص دهند، جلوی پراکندگی در سخن گفتنشان را می گیرد و همین طور به فهم و کاوش و اشراف توجه می کند.
برای شرایط کنونی:
این که یک مفهوم چطور در ذهنشان تکوین پیدا کند، همین طور کاربرد مفاهیم، تعمیم آنها را یاد می گیرند، زبان گفت و گویشان تقویت می شود، معنای واژه ها و ماهیت دانش برای آن ها اتفاق می افتد. در واقع می شود گفت مهارت های تفکر را هم می شود به بچه ها یاد داد. تفکر منعطف و در عین حال مستحکم در یک محیطی که برایشان چالش برانگیز و در عین حال تقویت کننده، باعث پرورششان میشود.
مراحل یادگیری
۱- شناسایی حوزه
۲- گردآوری و ارائه و شمارش داده ها
۳- بررسی داده ها
۴- تشکیل مفاهیم از طریق طبقه بندی، قرار دادن تصاویر و نمادهای مرتبط با یکدیگر در یک طبقه توسط نوآموزان و گفت و گو درباره ی آنها و حذف غیرمرتبط ها.
۵- تولید آزمون و فرضیه ها، نمایش تصاویر و نمادهای عروسکی از آنها
۶- تحکیم و انتقال