تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

لیگ علمی دنا(دانش آموزنخبه انقلابی) برای سنجش دانش آموز

.

.

موضوع: لیگ علمی

مخاطب: مدیران مدارس

مقدمه: یکی از مسائل و مشکلات ما در سیستم آموزش و پرورش که داریم مسأله ­ی انگیزشی بچه هاست.

مسئله ­ی دومی که ما در حقیقت با آن مواجه هستیم مسئله­ ی مسابقه و رقابت است.

ما همه با هم رقابت می­کنیم ولی نباید به این شکل باشد که یک نفر همیشه پیروز بشود و بقیه محروم بشود. باید بتوانیم آن را به یک رقابت سالم تبدیل بکنیم.

مسأله ­ی بعدی این است که ما چگونه می­خواهیم دانش­ آموزانمان را بسنجیم؟ ما باید بتوانیم محیطی را فراهم کنیم که همه دانش آموزان بتوانند در آن رقابت کنند و همه قدرت پیروز شدن را داشته باشند.

راه‌کار: برگزاری لیگ علمی دنا (دانش‌آموز نخبه انقلابی)

یکی از مهم­ترین هدف های لیگ علمی دنا، مقایسه­ ی دانش­ آموز با هم سطح خودش است. امکان شاگرد اول شدن برای همه­ ی دانش­ آموزان هست. پیشرفت همه­ ی دانش­ آموزان در سطوح خودشان است.

فرآیند لیگ علمی دنا: 

در ابتدا یک آزمون ساده برای تعیین سطح اولیه دانش آموزان گرفته می شود و دانش آموزان با رده علمی مختلف به ۳ سطح تقسیم میشوند که هر دانش آموز با دانش آموزان هم سطح خود رقابت می کند.

فصل اول از اول آبان شروع میشود. هر فصل ۴ هفته است. دو هفته نمرات تمامی درسها و دو هفته هم آزمون تستی محاسبه می شود. در آخر هر هفته وضعیت دانش آموز با سه حالت به او گزارش می شود. رنگ سبز یعنی در سطح خود پیشرفت داشته، رنگ قرمز یعنی افت کرده و رنگ زرد یعنی ثابت مانده است. در آخر فصل ۵ نفر اول هر سطح به سطح بالاتر صعود کرده و ۵ نفر پایانی به سطح پایین‌تر سقوط میکنند. در آخر فصل دانش‌آموزان برتر هر سطح به عنوان قهرمان و نفرات دوم بعنوان نایب قهرمان معرفی میشوند در حالی که بین آنها فاصله علمی زیادی هست ولی امکان رقابت برای همه فراهم است.

فصل دوم در حالی شروع میشود که امتیازات همه صفر شده و امکان رقابت مجدد و جبران برای همه دانش آموزان وجود دارد.

دستاوردهای لیگ علمی دنا:

  1. روحیه­ ی اعتماد به نفس
  2. حرکت دانش­ آموزان بر اساس سرعت خود و با دانش­ آموزان هم­ سطح خود و انگیزه­ ی فوق­ العاده که برای درس خواندن