تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

رقص اختلاس گران روی بیت المال آزاد !

این روزها با وجود مشکلات اقتصادی پیش آمده نیاز به یک برخورد قاطع با مفسدان و اختلاسگران مالی به شدت حس می شود .

شعار سال: این روزها با وجود مشکلات اقتصادی پیش آمده نیاز به یک برخورد قاطع با مفسدان و اختلاسگران مالی به شدت حس می شود .

رقص اختلاس گران روی بیت المال آزاد !

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار ——، کدمطلب: ۶۸۲۲، www.iran-newspaper.com