تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

رشد ۱۷.۶ درصدی پایه پولی در سال منتهی به بهمن ۹۶

پایه پولی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۲۰۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۱۷٫۶ درصد رشد داشته است.

شعار سال: رشد پایه پولی در سال‌های اخیر اغلب از ناحیه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد شده است.

بخش منابع پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها است و بخش مصارف هم شامل شامل سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و در دست اشخاص می‌شود.

نتیجه ارقام بخش مصارف نشان می‌دهد که حجم پایه پولی در پایان بهمن ماه به ۲۰۳ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت اسفند ماه سال ۹۵ به میزان ۱۳٫۴ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال گذشته ۱۷٫۶ درصد رشد داشته است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار ۲۵ فروردین ۹۷، کد مطلب: ۱۳۹۷۰۱۲۵۰۰۰۴۹۳، www.farsnews.com