تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اینفوگرافیکِ عملیات غرورآفرین کربلای ۵

امام خامنه‌ای: کسانی که اهل دانش نظامی هستند، می دانند یکی از دشوارترین و غیر قابل دسترسی ترین تاکتیک های نظامی و جنگی، عبور از رودخانه است.

شعارسال: آن وقت عبور از رودخانه در والفجر۸ ، آن هم رودخانه اروند، اعجاب انگیز است… یا کربلای
۵ و
انهدام دژهای تسخیر ناپذیر عراق … که می گفتند به هیچ تدبیری نمی شود این ها (دژها)
را از بین برد واقعش هم همینجور بود. اگر ابتکار نظامی برخاسته از شور ایمان و فداکاری
بچه ها نبود، همین جور بود، قابل دسترسی نبود

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری
تسنیم ، تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۱۹۱۸۸۱۸ ،
www.tasnimnews.com