تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آشنایی با سوابق،فعالیتها و پژوهش های دکتر مهدی طغیانی

دکتر مهدی طغیانی؛ استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است. ایشان فارغ التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان رساله « تدوین مؤلفه‌های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی » و کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و اقتصاد می باشند.

 

برخی سوابق پژوهشی:

 

 • مقاله “عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مطهری (ره)“، کنگره بزرگداشت استاد شهید در دانشگاه تهران، ۱۳۸۰ (رتبه اول مقالات دانشجویی)
 • مقاله «تامین اجتماعی و وظایف دولت اسلامی» برگزیده اولین همایش علمی دانشجویی اقتصاد اسلامی خرداد ۸۴٫
 • طرح پژوهشی «ارزیابی بودجه کل کشور از منظر عدالت» ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، ۱۳۸۴٫
 • مقاله«نهاد وقف، جایگاه دولت و حفظ موقوفات»، مجموعه مقالات وقف و دولت اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ١٣٨٧.
 • مقاله« بررسی اقتصادی بودجه‌های کل کشور مصوب در دولت نهم» فصلنامه برداشت دوم، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، شماره ۹، بهار ۱۳۸۸٫
 • مقاله« بررسی بودجه‌های سالانه و نظام بودجه‌ریزی کشور از منظر عدالت » فصلنامه برداشت دوم، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۸٫
 • مقاله« جوان، کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک زودبازده» چاپ شده در مجموعه مقالات، سازمان ملی جوانان، ١٣٨۹٫
 • مقاله«ترسیم راهکارها و ضوابط دستیابی به جامعه مطلوب ایرانی در سال ۱۳۹۳»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، بهار ۱۳۹۰٫
 • مقاله« بررسی روش‌های جلب مشارکت خانواده‌ها در تأمین مالی مدارس»، همایش بین‌المللی جهاد اقتصادی، اقتصاد و آموزش و پرورش، ۱۳۹۰٫
 • مقاله«امکان استفاده از رویکرد استانداردسازی محتوایی برای ایجاد گفتمان مشترک بین عوامل کارشناسی و اجرایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ارائه شده در همایش روش‌شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه امام صادق(ع) و در دست چاپ در کتاب همایش، ۱۳۹۱٫
 • مقاله « نقش بخش سوم اقتصاد(وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن در مقابله با تحریم اقتصادی علیه ج.ا. ایران» برگزیده کنگره ملی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، زمستان ۱۳۹۲٫
 • مقاله « تحلیل اهمیت و اولویت‌بندی راهکارهای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر ایران (با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی)» ارائه شده در همایش ملی حماسه اقتصادی و دولت یازدهم، اصفهان، زمستان ۱۳۹۲٫
 • مقاله علمی پژوهشی« پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن» ، مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۳ (۳۰ صفحه – از ۱۵۳ تا ۱۸۲)
 • مقاله علمی پژوهشی« امکان بهره گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی فرهنگ اقتصادی»، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۱ ، سال سوم – شماره ۶ (۲۲ صفحه – از ۵۵ تا ۷۶)
 • مقاله علمی پژوهشی«روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی اجتماعی برای طرح های اقتصادی»، راهبرد فرهنگ، بهار ۱۳۹۴، شماره ۲۹٫
 • مقاله علمی پژوهشی «تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫
 • کتاب« اقتصاد تحریم، مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۳٫
 • کتاب« مبانی نظری دفاع اقتصادی»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۴٫
 • کتاب« احکام کسب و کار در اسلام»، انتشارات طلایی، پاییز ۱۳۹۴٫
 • کتاب« اقتصاد وقف و خیریه»، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، زمستان ۱۳۹۵٫
 • کتاب«تعلیم و تربیت اقتصادی»، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۵٫

و…

 

سوابق علمی- اجرایی:

 

– مجری طرح تدوین الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی

– عضو گروه اقتصاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

– مدیر مؤسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم(مفتاح) مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

– تهیه اولین بسته منسجم آموزش اقتصادی  و مالی در ایران با عنوان «اقتصاددان کوچک» برای کودکان ۶ تا ۹ سال

و…